Czy metoda Toyoty ma sens w firmach usługowych?

koncepcja lean

Szczupłe zarządzanie jest podstawą koncepcji Lean, którą dotąd stosowano przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Okazuje się jednak, że filozofię, zgodnie z którą eliminuje się efekt marnotrawstwa, można skutecznie wdrożyć również w firmach, których główną działalnością są usługi. Eksperci potwierdzają, że metoda, którą wymyślili zarządzający linią produkcyjną Toyoty, ma dzisiaj zastosowanie niemalże w każdej branży. Co więcej, zwiększa się jej popularność, bo wreszcie zaczęliśmy doceniać efekt wzrostu zysków przy minimalizacji kosztów.

Koncepcja Lean, która swoje początki miała w sektorze motoryzacyjnych, dzisiaj obecna jest w przedsiębiorstwach usługowych, biurowych, a nawet instytucjach publicznych. Tak naprawdę nie ma znaczenia rodzaj działalności biznesowej, bo przecież w każdej wdrażany zostaje jakiś schemat i ciąg procesów, który należy optymalizować dla osiągnięcia najlepszego wyniku.

I chociaż niektórzy uznają, że koncepcja Lean w usługach może się nie sprawdzić, bo przecież realizacja powierzonych zadań przebiega często „wirtualnie”, a metodyka pracy uzależniona jest mocno od indywidualnych preferencji wykonawcy, to widać wyraźnie, że nawet takie procesy można sprawnie usystematyzować. Świetnym przykładem może być tutaj bankowość i między innymi kwestie obsługi klienta. Chociaż są to działalności czysto usługowe, to jednak do ich realizacji korzysta się także z czynników materialnych.

Marnotrawstwa udaje się eliminować w kwestii doboru odpowiedniego personelu na dobrych stanowiskach pracy. W bankowości łagodnie wprowadzono też przecież system kontaktu z klientem i całościową usługę realizacji nabywania przez nich produktów. Zauważmy, że przecież minimalizacja kosztów przebiega w tym przypadku poprzez niejako usamodzielnienie się klientów. To oni są w stanie zastąpić ogromne zasoby kadry pracowniczej poprzez indywidualne zarządzanie kontem, zgodnie z własnymi potrzebami. I to nie wszystko, bo przecież widać tu też wyraźnie usprawnianie procesu produkcji – korzystanie w poczty elektronicznej zamiast tej w standardowej formie, wprowadzenie działań proekologicznych, uporządkowanie organizacji kontaktu z klientem, który odbywa się według konkretnego schematu. To tylko niektóre elementy, które są przestrzegane przez pracowników przy zachowaniu ich pełnego zaangażowania.

Co tak naprawdę daje wprowadzenie koncepcji Lean do działalności usługowej? Przede wszystkim minimalizację kosztów realizacji usługi, skrócenie czasu od rozpoczęcia realizacji usługi do finalnego efektu oraz lepszą organizację pracy całego personelu.