Czy na podnośnik należy mieć pozwolenie?

podnośnik

Podnośnik należy do rodzaju sprzętów budowlanych. Zalicza się więc do tych, których wykorzystywanie możliwe jest jedynie przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Aby móc spełnić te wymagania osoby, które chcą być operatorem podnośników bez względu na ich rodzaj muszą odbyć niezbędny kurs, zdać  wynikiem pozytywnym egzamin pod nadzorem Urzędu dozoru Technicznego i wreszcie zdobyć specjalistyczne uprawnienia.

Samo szkolenie na podnośniki nie trwa długo, bo około 14 dni. Można je odbyć indywidualnie w jednym z autoryzowanych ośrodków, takich jak Gizo bądź zamówić bezpośrednio do firmy – niektóre ośrodki zgadzają się na przeprowadzenie szkoleń na terenie firmy zlecającego w przypadku kiedy kursantów ma być co najmniej kilku.

Sam kurs na podnośnik warszawa przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to teoria, podczas której biorący udział w szkoleniu zdobywają wiedzę odnośnie zasad bezpieczeństwa, jakie określone są w przepisach BHP. Oczywiście poznają również całą techniczną specyfikę sprzętu. Kolejny etap to praktyka, czyli obsługa podnośników. W tej części kursant uczy się wszelkich manewrów, jakie mogą być wykonywane tego rodzaju sprzętem.

Po kursie odbywa się egzamin, również złożony z dwóch części. Tylko pozytywne wyniki obydwu uprawniają do pracy na tym sprzęcie budowlanym.