Regulacje dotyczące zbiorników na paliwo

Rolnicy coraz częściej kupują zbiorniki na paliwo, by móc magazynować olej napędowy tuż przy własnym domu i nie marnować pieniędzy ani czasu na częste dojazdy. Jest to doskonałe rozwiązanie, jednak istnieją pewne regulacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Zbiornik dwupłaszczowy to zbiornik dwuścienny, który wykonany jest z 2 warstw stali lub tworzywa sztucznego z zachowaniem małej powierzchni pomiędzy nimi. Wewnętrzny kontener, nazywany inaczej właściwym to przestrzeń, w której magazynowany jest olej napędowy. Zewnętrzny pojemnik musi mieć co najmniej 110% objętości wewnętrznego i to do niego prowadzone są wszelkie rurociągi, zawory oraz inny osprzęt. W roku 2017 pojawiało się sporo informacji o tym, że zmianie ulec miały przepisy dotyczące magazynowania paliw, jednak na ten moment niezmienne są regulacje określone w 2010 roku przez ministra spraw wewnętrznych.

Jedną z niewielu zmian jest wprowadzenie systemu monitorowania drogowego towarów, który obejmuje przewożone tzw. towary wrażliwe o objętości powyżej 500 litrów. Takie przewozy muszą być zgłoszone do specjalnego rejestry zgłoszeń (SENT).

A jak ustawić zbiornik na działce, by nie łamać przepisów? Przede wszystkim powinien być on zadaszony, umieszczony w suchym miejscu i z dala od obiektów łatwopalnych. Ponadto bezwzględne odległości, jakie trzeba zachować to co najmniej:

  • 10m od budynków mieszkalnych
  • 5m od innych obiektów budowlanych i granicy działki
  • 3m od linii energetycznej o napięciu mniejszym od 1kV
  • 5m od linii energetycznej powyżej 1kV
  • 10m od linii energetycznej powyżej 15 kV
  • 15m od linii energetycznej powyżej 30 kV