Adaptacja w szkole podczas pierwszych dni nauki

adaptacja w szkole

Pierwsze dni w szkole to dla każdego nowego ucznia duże wyzwanie. Stres przed nieznanym, nowe obowiązki, nowe znajomości – to wszystko sprawia, że niejednokrotnie dziecko jest zagubione i reaguje tłumiąc w sobie rozmaite emocje bądź wręcz przeciwnie, uzewnętrznia je w nadmiarze.

Adaptacja w szkole to nie tylko problem uczniów, ale i rodziców – cała rodzina powinna się wspierać, bo chociaż pójście do szkoły jest najczęściej czasem długo wyczekiwanym to wiąże się z nim dużo trudności w należytym funkcjonowaniu w nowym otoczeniu.

Przede wszystkim nowe środowisko i rytm szkolnego życia jest zupełnie inny, nieznany. Właśnie dlatego tak ważne jest tutaj poczucie bezpieczeństwa i pilna uwaga rodziców. Przede wszystkim to właśnie dorośli powinni bacznie obserwować zachowanie swoich pociech a o niepokojących sygnałach informować chociażby kadrę nauczycielską. Zdarza się, że dotąd energiczne dziecko staje się wycofanym uczniem, które nie uczestniczy w szkolnym życiu towarzyskim. Bywa też wręcz odwrotnie, dziecko o temperamencie introwertyka nagle zaczyna być nadpobudliwe.

Pamiętajmy też, że do szkół przyjmowane są dzieci z różnych środowisk, nawet o różnych zaburzeniach. Takim jest na przykład często spotykany zespół Aspergera w szkole. To zaburzenie na tle neurologicznym, w którego przypadku uczeń powinien być poddany specjalistycznej terapii. Z całą pewnością dziecko z Aspergerem nie powinno uczęszczać do placówki publicznej bowiem jego proces adaptacyjny będzie znacznie zaburzony – tam pedagodzy nie są specjalnie przeszkoleni, nie radzą sobie z takimi uczniami. Rówieśnicy natomiast wyśmiewają, nie tolerują, co jeszcze bardziej pogłębia stan takiego ucznia.

Dzieci, które wykazują jakiekolwiek zaburzenia jak najbardziej powinny uczęszczać do placówek specjalnych bądź chociażby klas integracyjnych. To tam znajdzie akceptacje, zrozumienie oraz niezbędną terapię a adaptacja przebiegnie o wiele sprawniej.