Czy dzieci z autyzmem powinny mieć nauczanie indywidualne?

dzieci z autyzmem

Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że jeszcze do niedawna dzieci z autyzmem nie były w ogóle diagnozowane. Charakterystyczne objawy uważano zwyczajnie za nietypowe cechy charakteru a dzieci te były zaliczane do grupy krnąbrnych wręcz agresywnych maluchów. Z drugiej zaś strony widziano w nich introwertyków, osoby zamknięte w sobie, wrażliwe, stroniące od towarzystwa rówieśników.

Dopiero od niedawna autyzm jest jednostką kliniczną, o pewnych, typowych cechach i podobnie jak asperger przypisana jest tego rodzaju zaburzeniom odpowiednia terapia. Myli się jednak ten, kto uważa, iż dzieci z autyzmem nie powinny przebywać w otoczeniu rówieśników czy nie nadają się do roli ucznia standardowej edukacji. Wręcz przeciwnie – nauka i ich rozwój jest wręcz wskazany jako podstawowy element ich terapii.

Oczywiście, błędem jest posyłanie dzieci z autyzmem czy aspergerem do placówki standardowej. W nich niestety kadra pedagogiczna nie jest wyszkolona odpowiednio, by zajmować się uczniami z tego rodzaju zaburzeniami. Co więcej, dziecko z autyzmem zostanie bardzo szybko odtrącone od całkowicie zdrowych rówieśników.

Jakie jest więc rozwiązanie? To szkoła dla dzieci z autyzmem warszawa. Takich placówek w stolicy nie brakuje – to szkoły integracyjne bądź szkoły specjalne. Bardzo często nawet w przeciętnych placówkach organizowane są klasy dla dzieci wykazujących różnego rodzaju zaburzenia. Ich zaletą jest mniejsza ilość uczniów, specjalnie wyszkoleni nauczyciele, którzy sprawują pieczę nad uczniami, wspomagają ich rozwój, przeprowadzają terapię a przy tym realizują podstawowy program edukacyjne, zgodny całkowicie z wytycznymi MEN. Różnica jest jednak taka, że w tego rodzaju placówkach dzieci nie są brane pod uwagę jako ogół a indywidualne jednostki, z których każdy wykazuje inne tempo rozwoju, inne cechy osobowości i inne potrzeby czy też oczekiwania.