Na czym polega terapia ZA?

pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych

Słyszeliście kiedyś o terapii ZA? Jeśli nie, to być może małe wyjaśnienie tego terminu powie Wam więcej, chodzi bowiem o terapię dzieci z zespołem Aspergera. Jest to przypadłość ze spektrum autyzmu, przy którym wymagane jest indywidualne podejście do kwestii rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci, ale jednocześnie, jeśli tylko prowadzona terapia jest rzetelnie realizowana, otwiera przed dzieckiem bardzo szerokie możliwości.

Dzieci z zespołem Aspergera różnią się od dzieci z klasyczną odmianą autyzmu. Tyczy się to np. sfery emocjonalnej, ponieważ osoby z ZA mają ogromną trudność w odczytywaniu i prawidłowym rozumieniu sfery społecznej oraz emocjonalnej, dlatego w trakcie nauki przedszkolnej lub szkolnej bardzo ważne jest, aby do każdego dziecka podchodzić z maksymalną troską, a w programie edukacyjnym uwzględnić cały szereg elementów. Mowa tutaj zarówno o socjoterapii jak i muzykoterapii, zajęciach relaksacyjnych czy nawet ćwiczeniach fizycznych. Główną rolę tutaj odgrywa pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych i sposób prowadzonych zajęć. Ponadto rzeczy, o które trzeba zadbać jest naprawdę wiele, dlatego największym szczęściem dla rodzica dziecka z zespołem Aspergera jest możliwość zagwarantowania mu obecności w szkole, które spełnia najsurowsze kryteria, jeśli chodzi o szkoły specjalne.

Bardzo dobra szkoła dla dzieci z autyzmem

Od szkoły specjalnej należy oczekiwać nie tylko profesjonalnej i kompleksowej podstawy programowej, ale przede wszystkim odpowiedniego podejścia do kwestii rozwoju oraz komfortu dzieci oraz ich rodziców. To prawda, że szkoła z klasami terapeutycznymi jest instytucją obwarowaną znacznie większymi oczekiwaniami, ale trzeba tutaj pamiętać, że w takiej porządnej szkole tym bardziej warto się znaleźć.