Jak może być stosowana Metoda Montessori w domu?

edukacja domowa

Metoda Montessori jest stosowana na całym świecie. Znana od niemal 100 lat zyskała sobie całkiem pokaźne grono sprzymierzeńców – na świecie powstało już ponad 400 placówek szkolnych, w których dzieci kształci się właśnie przy pomocy wytycznych zgodnych z jej zasadami.

Metoda Montessori to innowacyjny sposób nauczania i wychowywania. Może być stosowana zarówno w placówkach przedszkolnych oraz szkolnych, z powodzeniem mogą ją również stosować rodzice czy opiekunowie w domowym zaciszu.

Jej głównym nurtem jest nauka i wychowanie zgodnym z rytmem rozwoju każdego dziecka. Nie bierze się tutaj pod uwagę uczniów jako grupy, ale zwraca się uwagę na predyspozycje każdej indywidualności. Dzięki temu rozwój przebiega w zgodzie z potrzebami, wymaganiami a przede wszystkim potrzebami każdego dziecka.

Tego rodzaju metoda rozwoju może być stosowana z powodzeniem w domu – wystarczy, że rodzice zaopatrzą dziecko z różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, w tym zabawki kreatywne, edukacyjne. Warto przy tym zauważyć, że maluch zawsze samodzielnie wybiera elementy, z którym w danym momencie mu odpowiadają. Nie ma tu nacisku czy wytyczania konkretnych zachowań, ale oczywiście rola rodzica jest, by nakierować dziecko na odpowiednie struktury. Efektem jest zawsze samodzielny wybór dziecka.

Dzięki temu maluch staje się odpowiedzialny, potrafi odpowiadać za swoje decyzje i uczy się na własnych błędach. Co więcej, zaczyna poznawać i rozumie swoje zainteresowania i pasje a cały proces kształcenia i rozwoju przebiega zgodnie z jego rytmem.