Przedszkole dwujęzyczne – daj dziecku lepszy start!

Przedszkole dwujęzyczne Kabaty

O tym jak ważna jest znajomość języków obcych wie każdy z nas. Dlaczego więc tej edukacji nie zacząć już w wieku dziecięcym?

Liczne badania dowodzą, iż to właśnie dzieci najszybciej uczą się języków obcych w pełni dla nich naturalny sposób. Dodatkowo mówi się, iż tylko dzieci w wieku do 6 lat są w stanie nauczyć się charakterystycznego dla każdego języka, akcentu. Jeśli więc mamy możliwość zapisania swojego dziecka do przedszkola dwujęzycznego warto to zrobić.

Przede wszystkim w trosce o jego przyszłość. Nawet jeśli nie mówimy na co dzień w domu w języku obcym, warto jest zapewnić swojemu dziecku naturalne poznawanie zarówno języka rodzimego jak i obcego. W przedszkolach tego rodzaju nauka języka obcego może przebiegać na kilka sposobów.

Kreatywne pomoce dydaktyczne

Pierwszy i najbardziej intensywny dotyczy zajęć oraz zabaw, które przez cały dzień prowadzone są w obydwu językach. Taki sposób nauki jest najbardziej odpowiedni dla dzieci, które znają już język z domu lub też otoczenia. Dzieci, dla których przedszkole jest nowym otoczeniem a nie rozumieją one języka dodatkowego, tak prowadzone zajęcia będą dodatkowym stresem.

Innym rodzajem nauki jest wprowadzenie obcego języka jedynie na godzinę w ciągu dnia. Efekty takiej nauki z pewnością będą mniejsze niż w przypadku wcześniejszym, ale z pewnością okażą się one pomocne w procesie nauki. Pośrednim sposobem jest prowadzenie zajęć naprzemiennie lub też jednocześnie w języku obcym jak i polskim. Wybór takiego przedszkola dwujęzycznego z pewnością sprawi, że dziecko szybko opanuje oba języki. Co ważne musimy się przygotować również na swoistego rodzaju skutki uboczne takiego systemu nauczania (nie trzeba się tym jednak martwić, występować one będą tylko na początku nauki nowego języka). Dzieci w tym wieku bardzo często mieszają języki, posługując się nimi jednocześnie lub naprzemiennie. Nie należy ganić czy też wyśmiewać takiego zachowania dziecka ponieważ na tym etapie jest ono normalne. Musimy także wiedzieć, że oba języki w późniejszym etapie będą wymagać od dziecka nauki gramatyki oraz pozostałych zasad.

Informacje zaczerpnięte ze strony placówki Świat Dziecka – przedszkole dwujęzyczne Kabaty