Terapia Zespołu Aspergera – najważniejsze aspekty

terapia zespołu aspergera

O tym, że Zespół Aspergera to osobna jednostka kliniczna wie dzisiaj każdy medyk i terapeuta. Chociaż jeszcze do niedawna ściśle wiązano tego rodzaju zaburzenia z autyzmem, obecnie wypracowano dla tego typu dolegliwości precyzyjnie dopasowany szereg ćwiczeń, których zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci obarczonych tego rodzaju schorzeniem.

Terapia Zespołu Aspergera, jaka prowadzona jest na przykład w szkołach, w których zorganizowano specjalne klasy dla uczniów, którzy cierpią na charakterystyczne objawy choroby o podłożu neurologicznym przebiega na dwóch podstawowych etapach. To przede wszystkim zajęcia sprawnościowe, rozwijające motorykę ruchową dzieci oraz niwelujące zaburzenia mowy oraz zajęcia intelektualne.

W tym przypadku podejmowane są próby wpływania na indywidualne cechy charakteru ucznia czy ich samoocenę, najczęściej dosyć silnie zaniżoną. Tym samym zadaniem pedagogów jest sprawienie, by dziecko z Aspergerem było pewne siebie i wierzyło w swoje możliwości, miało poczucie własnej wartości, umiało wyznaczać swoje cele i uparcie do nich dążyć czy umiało rozpoznawać swoje zalety i walczyć z wadami.

Co więcej, terapia ma na celu nauczanie organizacji czasu, planu codziennego działania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz dostrzeganie pozytywnych skutków własnych przedsięwzięć.

Chodzi przede wszystkim o to, by dziecko utworzyło własny, pozytywny wizerunek, umacniało swoje pozytywne cechy charakteru i potrafiło sprawnie komunikować się z otoczeniem czy też funkcjonować w codziennym środowisku.

Pamiętajmy też o tym, że każda terapia Zespołu Aspergera musi przebiegać pod nadzorem doświadczonego psychologa i kadry pedagogicznej, która przeszła odpowiednie szkolenie.