Zabawy kreatywne w przedszkolu

Przedszkole Konstancin

W zależności od wieku dziecka uczęszczającego do wybranego wcześniej przedszkola, placówka ma do zaoferowania wiele różnorakich propozycji zabaw wpływających na rozwój każdego malucha uczęszczającego do przedszkola. Jedną z bardzo typowych form są zabawy kreatywne mające na celu rozwój pewnych cech osobowościowych i postawy twórczej każdego malucha. Branie udziału przez dziecko w wielu różnoraki formach zabawy kreatywnej zwiększa otwartość umysłu malucha oraz inne postrzeganie dwuznaczności zdarzeń. Zabawy kreatywne w doskonały sposób pozwalają na pobudzeniu dziecka do dalszego zadania oraz właściwego wyszukiwania informacji ułatwiających to działanie korzystając z kilku całkiem różnych źródeł. Oczywiście małe dziecko jest w dużej mierze zależne od opiekunki w przedszkolu, na której spoczywa główny obowiązek doboru odpowiedniej formy kreatywnej zabawy.

Zabawy

Przykładów tego rodzaju zabaw można by tu mnożyć nieskończenie wiele. Dla przykładu w celu zintegrowania grupy przedszkolnej jej opiekunka może wykorzystać zabawę polegającą na chęci ukazania i odgadnięcia aktualnego nastroju dziecka poprzez ukazywanie podstawowych symboli pogodowych. Słoneczko to oczywiście bardzo dobry nastrój a burza chmurowa bardzo zły. Innym przykładem kreatywnej zabawy praktykowanej na przykład w przedszkole Konstancin jest zadanie pytania i podanie odpowiedzi przez dziecko w najbardziej interesujący sposób. Pytania tego rodzaju wpływają na wyobraźnię dziecka, która z kolei przekształca się na zmianę najbardziej charakterystycznych i bardzo typowych środowiskowo stereotypów i skrótów myślowych. Zabawa w grupie zmusza inne dzieci do wymyślania coraz to ciekawszych historyjek dotyczących danej sytuacji. Dostrzeżono, że dzieci biorące udział w zabawach kreatywnych posiadają zwiększoną pewność siebie jak też dużo lepszą umiejętność komunikowania się z rówieśnikami. Pozytywne myślenie będące tak charakterystyczną cecha zabaw kreatywnych wpływa na znacznie lepsze samopoczucie dziecka. Maluchy biorące udział od najmłodszych lat w wspólnych zabawach kreatywnych posiadają znacznie większą wiarę we własne siły.

Ciekawym doświadczeniem może być również pozwolenie dziecku na znalezienie własnej formy zabawy w tym charakterze. To tylko niektóre z wielu jakże różnorodnych form zabaw kreatywnych zwiększających wyobraźnię każdego dziecka. Po za zabawmy w grupie istnieje również możliwość rozwoju kreatywności dziecka poprzez twórczość plastyczną będącą specyficznego rodzaju formą wyrażenia przez malucha własnego postrzegania świata i wewnętrznej osobowości.