Na jakie zajęcia powinny uczęszczać dzieci z zespołem Aspergera?

Nauczanie w szkole

Dzieci, które borykają się z zaburzenia wynikającymi z zespołu Aspergera oprócz podstawowej edukacji dopasowanej do ich indywidualnego rozwoju powinny również uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, które dobroczynnie będą wpływać na ich sprawność ruchową i intelektualną.

Najlepiej, kiedy dziecko z aspergerem uczęszcza do szkoły specjalnej, gdzie takowa terapia jest realizowana – dzięki temu jednocześnie może się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Najlepsza wydaje się szkoła bowiem to właśnie w niej bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby każdego dziecka a terapia przebiega zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Tutaj zespół aspergera w szkole nie jest niczym dziwnym, dzieci nie są izolowane, nie czują się wyobcowane a wręcz przeciwnie każdy uczeń uczy się integrować i współdziałać w grupie rówieśników.

Dzieci z zespołem Aspergera powinny być poddane przede wszystkim rehabilitacji, która przyczyni się do ich lepszej kondycji ruchowej, w wymienionej szkole organizowane są w tym celu między innymi zajęcia zorientowane na terapię ręki czy gimnastyka usprawniająca. Co więcej, dzieci uczęszczają na zajęcia relaksacyjne, dzięki którym powracają do psychicznej równowagi, znika nadpobudliwość czy agresja. Dobre rezultaty przynoszą także autorskie programy stworzone przez najlepszych pedagogów – to na przykład zajęcia rewalidacyjne czy metody opracowane przez W. Sherborn’a.

To właśnie dzięki takim placówkom dzieci z aspergerem mogą normalnie funkcjonować w świecie.