Kiedy rolnik może ubiegać się o odszkodowanie?

wypadek na wsi odszkodowanie

Każdemu, kto jest ubezpieczony w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), należy się odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. Sprawdź, na jakich dokładnie zasadach jest przyznawane. Czy rolnik może liczyć na dodatkową, finansową rekompensatę? Wiele zależy również od jego ubezpieczenia prywatnego, tzw. polisy na życie, jeśli taką posiada. 

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS 

Jeśli rolnik miał wypadek na roli, odszkodowanie należy mu się, ale musi spełnić jeden, podstawowy warunek. O jednorazowe odszkodowanie mogą ubiegać się jedynie osoby ubezpieczone w KRUS. Ponadto, o odszkodowanie mogą wystąpić bliscy ubezpieczonego rolnika, jeśli ten poniósł śmierć w ramach wykonywania obowiązków w gospodarstwie rolnym. 

Komu nie przysługuje odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym? 

Warto wiedzieć, że KRUS nie zawsze wypłaci odszkodowanie, nawet jeśli rolnik podlega stosownemu ubezpieczeniu. Takie nie należy się osobie, która umyślnie doprowadziła do wypadku poprzez niedbalstwo albo będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Należy też wiedzieć, że KRUS wypłaca tylko za wypadek w gospodarstwie rolnym odszkodowanie. Jeśli doszło do niego poza wykonywaniem zawodowych obowiązków na roli, środki nie zostaną przez rolnika uzyskane. 

Kiedy zgłosić się o odszkodowanie?

Poszkodowany powinien zgłosić wypadek jak najszybciej. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie wypełnia się na formularzu KRUS SR-23. 

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie za wypadek na roli?

Wysokość odszkodowania jest różna i zależy od szkód, jakie poszkodowany poniósł. To 1 033 złote za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 20 660 złotych, jeśli rolnik po wypadku jest całkowicie niezdolny do wykonywania pracy, 103 300 złotych, jeśli rolnik poniósł śmierć w wyniku wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przysługuje żonie/mężowi oraz dziecku/dzieciom. 

Warto wiedzieć, że każdy rolnik może też nabyć prywatną polisę ubezpieczeniową, dobierając pakiet wedle własnych potrzeb.