Na czym polega oczyszczanie ścieków?

stacja demineralizacji wody cena

Nie ma na świecie osoby, która w mniejszym lub większym stopniu nie przyczyniałaby się do zanieczyszczania wody. Jak się bowiem okazuje jeden człowiek w ciągu dnia, może wytwarzać nawet 200 litrów ścieków, a co dopiero fabryki i duże przedsiębiorstwa! Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe oczyszczanie. Dbanie o środowisko naturalne leży w kwestii nas wszystkich…

Po co właściwie oczyszcza się ścieki?

Krótko mówiąc, żeby pozbawić je niebezpiecznych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć w dłuższej perspektywie czasu fatalny skutek na środowisko przyrodnicze. Zresztą także na nasze zdrowie, w końcu sami jesteśmy częścią natury.

Czy każda działalność przemysłowa musi uwzględnić także oczyszczanie ścieków?

W zasadzie tak. Paragraf pierwszy Artykułu 182 mówi wprost; ”Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Technologie oczyszczania ścieków

Dobrze przeprowadzone oczyszczanie ścieków jest możliwe dzięki użyciu m.in. takich procesów jak np.:

  • filtracja – to proces, w czasie trwania którego zanieczyszczenia są oddzielana od cieczy np. przez specjalne membrany lub przy użyciu filtrów,
  • odparowanie – to proces termiczny, w którym po przemianie wody w parę uzyskuje się destylat do ponownego wykorzystania oraz odzyskuje surowce ,
  • flotacja – polega na oddzieleniu zanieczyszczeń zamkniętych w pęcherzykach powietrza wprowadzonych do wody, poprzez ich unoszenie na powierzchnię wody,
  • tlenowe i beztlenowe oczyszczanie – należące do procesów biologicznego oczyszczania ścieków, w których usuwanie zanieczyszczeń odbywa się przy udziale mikroorganizmów w warunkach tlenowych, beztlenowych lub przemiennych

Prawidłowo przeprowadzone procesy oczyszczania ścieków to pewność, że żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do wód.

Czy procesy oczyszczania ścieków są drogie?

W zależności od tego, na którą technologię się zdecydujemy, takie też poniesiemy koszty. Innymi słowy, zakres cen jest różny.