Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje, przepisy i formalności

rozwod z orzeczeniem o winie konsekwencje

Chcesz wziąć rozwód z orzeczeniem o winie? Konsekwencje złożenia pozwu rozwodowego w tej formie mogą być dotkliwe, szczególnie dla strony przegranej. Powód lub powódka jest zobowiązana do pokrycia wstępnych kosztów sądowych, które standardowo wynoszą 600 złotych opłaty sądowej oraz ewentualne 17 złotych za udzielone pełnomocnictwo. W razie wygrania sprawy koszty zwracane są na rzecz osoby składającej pozew o rozwód, natomiast do ich pokrycia będzie zobowiązana strona przegrana, czyli obciążona winą za rozpad pożycia małżeńskiego.

Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie sprawnie i bez nadmiernego stresu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. To dobry sposób, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się błędu w pozwie rozwodowym. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, konsekwencje ponosi głównie strona przegrana. Warto dobrze przygotować się do rozprawy sądowej. 

Wraz z pozwem warto dostarczyć do sądu dowody odnośnie do postępowania rozwodowego. W tym przypadku przydadzą się: zeznania stron, świadków, zdjęcia i nagrania dowodowe, SMS-y, a nawet ewentualne notatki z interwencji policyjnej (dotyczy sytuacji, gdzie dochodziło do przemocy fizycznej w małżeństwie).

Zanim zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem o winie, zadbaj o to, by przedstawić kompleksowo sprawę przed sądem. Dzięki temu konsekwencje założenia sprawy nie odbiją się na Tobie, a jedynie na drugiej stronie postępowania, winnej rozpadowi małżeństwa.