Wypadki w pracy – najczęstsze przypadki

koła metalowe

Czy wiesz, że praktycznie każdy pracownik jest ubezpieczony nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale również od wypadków, jakie mogą wydarzyć się w miejscu zatrudnienia? Okazuje się, że każdego roku coraz więcej pracowników doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku realizacji zawodowych obowiązków. I chociaż normy oraz przepisy prawa dotyczące zachowania optymalnego bezpieczeństwa są coraz bardziej rygorystyczne, do wypadków dochodzi coraz częściej.

Najmniej narażeni są pracownicy biurowi, najbardziej ci, którzy swoje zawodowe obowiązki wykonują fizycznie. To pracownicy budowy czy zatrudnieni w halach produkcyjnych albo na magazynach. Z tej również przyczyny od zatrudnionych w miejscach, które stwarzają największe zagrożenie, wymaga się szczególnej ostrożności, a nierzadko posiadania konkretnych uprawnień i certyfikatów, które pozwalają w ogóle wykonywać określoną pracę.

Ogromna liczba wypadków wydarza się podczas pracy z zastosowaniem maszyn, urządzeń i wszelkich ciężkich sprzętów. Wyróżnia się tu grupę pracowników, dla których wózki platformowe są podstawą wykonywanych zadań. Pamiętajmy, że chociaż ich operatorem może być jedynie osoba, która ukończyła właściwy kurs i zdała konieczne egzaminy, nadal taka praca jest niebezpieczna. Niestety, do większości wypadków, w których udział biorą wózki magazynowe dwukołowe czy inne wózki do ciężkiego sprzętu, dochodzi z winy pracowników. Brawura, brak zachowania szczególnej ostrożności, brak kompetencji technicznych, złe planowanie i organizacja pracy, niestosowanie się do przepisów BHP, to tylko niektóre czynniki, jakie wpływają na tak ogromną częstotliwość wypadków. Tak naprawdę do awarii samych sprzętów dochodzi niezwykle rzadko, o ile oczywiście pracodawca dba o ich należyty stan i regularne serwisowanie.

Kółka do wózków magazynowych dwukołowych, platformowych oraz do ciężkiego sprzętu znajdziesz na stronie: https://sklep.kolka-wiko.eu/

Trzeba też pamiętać, że mówimy o wypadkach w miejscu pracy, których efektem są trwałe, niekorzystne uszczerbki na zdrowiu. Co ważne, liczne zdarzenia mogą wiązać się nawet z brakiem możliwości powrotu do pracy przez utracenie sprawności fizycznej, nadal sporo nieszczęśliwych wypadków kończy się też śmiercią pracownika.

W miejscach, które stają się szczególnie niebezpieczne ze względu na charakter wykonywanych obowiązków, powinni być zatrudniani jedynie odpowiedzialni, wykwalifikowani pracownicy. Trzeba zdać sobie sprawę, że ogromna liczba wypadków wiąże się z niedostosowaniem się do procedur przez samego pracodawcę. Cięcie kosztów, zbytnie oszczędności czy niedopilnowanie koniecznych norm, może wiązać się ze zwiększeniem zagrożenia oraz ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy.