Nie zapominaj o corocznej kontroli samochodu

Zgodnie z prawem, każdy samochód poruszający się po ulicy, musi mieć ważny przegląd. Można go przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów, a termin jego ważności mija po 12 miesiącach. Regularne serwisowanie i kontrola samochodu jest ważna głównie ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo osobie, która porusza się pojazdem bez ważnego przeglądu, odbierany jest dowód rejestracyjny. Warto także dodać, że w tym roku w życie weszły nowe przepisy odnośnie takich kontroli. Najważniejszą zmianą jest przymusowe przeprowadzenie kontroli pojazdu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty upływu ważności poprzedniego przeglądu. Dotychczas kierowcy nie mieli takiego ograniczenia. Takiego rodzaju kontrole miały być przeprowadzone w nowopowstałych stacjach diagnostycznych będących pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Na szczęście dla właścicieli samochodów ta zmiana póki co nie została wprowadzona, dzięki czemu przeglądu można dokonywać na każdej stacji kontroli pojazdów. Druga zmiana dotyczy wysokości kwoty, jaką za przegląd trzeba zapłacić. Jeżeli jest on wykonany w zgodzie z nowymi wymogami (w ciągu 30 dni od upływu poprzedniego), kierowcy zapłacą „normalną” cenę. Jeżeli jednak badanie będzie robione w późniejszym terminie, jego koszt wzrasta dwukrotnie. Korzyścią dla kierowców jest na pewno fakt, że przegląd mogą oni przeprowadzić jeszcze przed upływem ważności poprzednich badań. Oczywiście data ważności nowej kontroli pojazdu będzie ważna przez 12 miesięcy od momentu zakończenia się wcześniejszej. Pozytywną zmianą na pewno jest także brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy zabraknie nam miejsca na pieczątki. Od tego roku wystarczy posiadać osobne zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o odbytym przeglądzie. A gdzie najlepiej przeprowadzić badania naszego samochodu? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło typu „stacja kontroli pojazdów warszawa” i porównać oferty oraz opinie różnych placówek.

Zgodnie z prawem, każdy samochód poruszający się po ulicy, musi mieć ważny przegląd. Można go przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów, a termin jego ważności mija po 12 miesiącach. Regularne serwisowanie i kontrola samochodu jest ważna głównie ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo osobie, która porusza się pojazdem bez ważnego przeglądu, odbierany jest dowód rejestracyjny. Warto także dodać, że w tym roku w życie weszły nowe przepisy odnośnie takich kontroli.

Najważniejszą zmianą jest przymusowe przeprowadzenie kontroli pojazdu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty upływu ważności poprzedniego przeglądu. Dotychczas kierowcy nie mieli takiego ograniczenia. Takiego rodzaju kontrole miały być przeprowadzone w nowopowstałych stacjach diagnostycznych będących pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Na szczęście dla właścicieli samochodów ta zmiana póki co nie została wprowadzona, dzięki czemu przeglądu można dokonywać na każdej stacji kontroli pojazdów. Druga zmiana dotyczy wysokości kwoty, jaką za przegląd trzeba zapłacić. Jeżeli jest on wykonany w zgodzie z nowymi wymogami (w ciągu 30 dni od upływu poprzedniego), kierowcy zapłacą „normalną” cenę. Jeżeli jednak badanie będzie robione w późniejszym terminie, jego koszt wzrasta dwukrotnie.

Korzyścią dla kierowców jest na pewno fakt, że przegląd mogą oni przeprowadzić jeszcze przed upływem ważności poprzednich badań. Oczywiście data ważności nowej kontroli pojazdu będzie ważna przez 12 miesięcy od momentu zakończenia się wcześniejszej. Pozytywną zmianą na pewno jest także brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy zabraknie nam miejsca na pieczątki. Od tego roku wystarczy posiadać osobne zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o odbytym przeglądzie.

A gdzie najlepiej przeprowadzić badania naszego samochodu? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło typu „stacja kontroli pojazdów warszawa” i porównać oferty oraz opinie różnych placówek.