Rezonans magnetyczny – dlaczego ta metoda obrazowania medycznego ma sens?

badanie mri

Rezonans magnetyczny zapewnia szeroką gamę możliwości obrazowania naczyń tętniczych i żylnych we wszystkich obszarach naczyniowych. Choć rezonans magnetyczny jamy brzusznej zdaje się być najpopularniejszy – jest tylko jedną z ogromu możliwości, jakie daje ta nowa technologia. Ten artykuł zawiera krótki przegląd zagadnień technicznych związanych z rezonansem właśnie.

Rezonans z kontrastem – ważne korzyści

Postępy w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego w ciągu ostatnich dwóch dekad doprowadziły do tego, że rezonans z kontrastem staje się coraz bardziej atrakcyjną metodą obrazowania.

 

Rezonans w Warszawie zapewnia:

  • doskonałą rozdzielczość przestrzenną,
  • wielopłaszczyznową analizę trójwymiarową.

Równocześnie rezonans Warszawa nie naraża pacjentów na promieniowanie jonizujące, ryzyko zabiegów inwazyjnych lub potencjalnie nefrotoksyczne jodowane środki kontrastowe. Dzięki temu wszystkiemu rezonans magnetyczne nowe urządzenie stało się zatem szeroko stosowanym narzędziem diagnostycznym dla pacjentów z chorobami układu krążenia i innymi stanami chorobowymi, a liczba pacjentów w Warszawie i nie tylko, poddawanych temu badaniu każdego roku rośnie.

Czy każdy pacjent może mieć wykonany rezonans w Warszawie?

Najważniejsze w kwestii bezpieczeństwa pacjenta podczas badania jest podejście „nie szkodzić”. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa i o ile okoliczności nie wskazują inaczej i uważa się, że korzyści, jakie niesie rezonans magnetyczny Warszawa znacznie przewyższają możliwe ryzyko, a badanie należy odroczyć do czasu potwierdzenia, że badanie pacjenta jest bezpieczne. Jeśli nie można stwierdzić, czy pacjent może bezpiecznie przejść badanie rezonansowe, w miarę możliwości należy stosować alternatywne metody. W przypadku pacjentów, u których nie ma większego znaczenia, czy badanie zostanie wykonane w określonym czasie, czy też kilka tygodni później (np. u osób z przewlekłym bólem brzucha), rozsądne może być odroczenie badania aż do momentu, gdy będzie pewne, że może mu zostać poddany.