Proces tlenowego biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Biologiczne oczyszczanie ścieków z zastosowaniem procesu deamonifikacji (Deamonifikacja ANITA Mox™)

przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków komunalnych wiąże się z koniecznością zastosowania nowoczesnej technologii w zakresie wykorzystania do tego procesu tlenowego i beztlenowego. Każdy z nich ma za zadanie oczyścić ścieki, aby wyprodukowana woda była zdatna do ponownego użytku.

Po co powstał proces ANITA Mox™?

Proces ten został opracowany specjalnie po to, by możliwe było oczyszczenie ścieków komunalnych z nadmiernej ilości amoniaku. Dzięki zastosowaniu w nim wysokiej technologii, możliwe jest praktycznie całkowite pozbycie się szkodliwego amoniaku. Założeniem procesu jest pozbycie się go w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na biologicznym, tlenowym oczyszczaniu ścieków, natomiast drugi na powtórnym, beztlenowym już oczyszczaniu. W drugim etapie aktywowane są specjalne bakterie, które są odpowiedzialne za oczyszczenie bez dostępu tlenu.

Bakterie anammox biorą udział w etapie beztlenowym, natomiast bakterie nitrytowane w procesie z dostępem tlenu. Proces polega na stworzeniu wielowarstwowego biofilmu, z którego wierzchnia warstwa odpowiedzialna jest za oczyszczanie tlenowe, natomiast spodnia warstwa za oczyszczanie beztlenowe. Taki biofilm może być stworzony w ramach jednego reaktora MBBR, w którym są zachowane odpowiednie pH, temperatura, czy też poziom tlenu.

Istota i korzyści wynikające ze stosowania procesu ANITA Mox™

Oczyszczalnie, które wykorzystują proces ANITA Mox™, mogą być wykorzystywane jako tak zwane farmy, z których można pobierać zaszczepione kształtki do zasilania innych obiektów w dowolnym miejscu na świecie.

Konwencjonalne usuwanie amoniaku wiąże się z koniecznością używania dodatkowego źródła w postaci węgla. Przy zastosowaniu procesu ANITA Mox™ nie jest to konieczne, ani nawet potrzebne. Proces ANITA jest procesem kompaktowym, a oszczędność tlenu w wyniku jego zastosowania wynosi aż 60%. Ponadto zmniejszona zostaje produkcja osadów, a sam proces jest stabilny i bardzo wydajny.