Program zajęć dodatkowych w żłobku

Prywatny żłobek w Warszawie

Rozwój malca jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę już pierwsze dni jego życia. Biorą to także pod uwagę placówki, które przyjmują pod opiekę kilkumiesięczne niemowlęta czy dzieci w wieku 1, 5 roku (takie jest bowiem rozgraniczenie żłobków biorąc pod uwagę wiek przyjmowanych dzieci).

Niemowlęta, które mają kilka miesięcy z oczywistych względów nie mogą brać jeszcze udziału w wielu zajęciach rozwojowych – wpływa na to na przykład niedostatecznie rozwinięty narząd mowy czy brak możliwości chodzenia. W ich przypadku wpływa się więc przede wszystkim na zmysły czy wywołuje określone emocje, jakie powodują rozwój percepcji zapamiętywania.

Maluchy, które w wieku półtora roku zaczynają swoją przygodę w żłobku, na przykład sieci Pomarańczowa Ciuchcia to już mali odkrywcy, którzy pochłaniają nowe umiejętności i wiedzę w tempie ekspresowym. Właśnie dla nich organizowane powinny być różnorakie zajęcia dodatkowe a żłobki nie mogą być tylko placówką opiekuńczą, ale również edukacyjną, wpływającą na ich rozwój.

Wiadomym jest, że dużo szerszą ofertę dodatkowego programu może zaoferować prywatny żłobek w Warszawie chociażby ze względu na większy budżet i wykwalifikowaną kadrę, którą zatrudnia. Przykładowo, z sieci żłobków, które zostały wymienione powyżej dla maluchów organizowana jest rytmika, zajęcia językowe, gimnastyka a nawet zajęcia plastyczne – wszystkie oparte na autorskich programach lub czerpiących wiedzę z metod dydaktycznych uznanych na całym świecie.